Legislaţie

Legi

Ordonanţe

Hotărâri de guvern

 • Hotararea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  [ HG nr. 1288/2012 ]
 •   HG nr. 294/06.05.2015 cadastru si carte funciara
  [ HG 294/2015 ]
 • Hotararea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
  [ HG nr. 401/2013 ]
 • Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
  [ HG nr. 286/2011 ]
 • Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  [ HG nr. 123/2002 ]

Ordine ale Ministrului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 81/29.03.2010 al ministrului administratiei si internelor privind abrogarea unor acte normative nr. 81 din 29 martie 2010
  [ Ordin 81/2010 ]
 • Ordin nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României
  [ Ordin nr. 537/2001 ]
 • Ordinul nr. 534/ 2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  [ Ordin 534/ 2001 ]

Ordine ale Directorului General al ANCPI

 • Ordinul nr. 16/2019 D.G. al ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile subordonate
  [ Ordin 16 / 07.01.2019 ]
 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei
  [ Ordin 107 / 2010 ]
 • Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
  [ Ordin nr. 1009 / 2013 ]
 • Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
  [ Ordin nr. 1764 / 2019 ]
 • Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, a Centrului National de Cartografie, precum si a regulamentelor de organizare si functionare ale acestora
  [ Ordin nr. 1445 / 2016 ]
 • Ordinul nr. 1125/2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberarii si a platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, in derularea Programului national de cadastru si carte funciara
  [ Ordin nr. 1125 / 2016 ]
 • Ordinul nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii si a modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale
  [ Ordin nr. 819 / 2016 ]
 • Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere n evidentele de cadastru si carte funciara
  [ Ordin nr. 700 / 2014 ]
 • Ordinul nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara
  [ Ordin nr. 1 / 2020 ]
 • Ordine ale Ministrului Justitiei

  • Ordin nr. 1882/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
   [ Ordin nr. 1882 / 2011 ]